NEWS

PolyTech udvider ekspertisen inden for lynbeskyttelse

Et stigende behov for avanceret lynbeskyttelse af vindmøllevinger får nu den danske vindleverandør PolyTech til at udvide forretningsområdet med ekstra forstærkninger. Det sker ved at den danske virksomhed Global Lightning Protection Services (GLPS) bliver en del af PolyTech.

SERVICEYDELSER

Få gavn af vores omfattende erfaring -
teoretisk, eksperimentelt og praktisk.

Ingeniørarbejder, test og installation

Vi tilbyder konsulent- og ingeniørydelser indenfor lynbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse og jording. Hvad enten din udfordring er at vælge det rigtige materiale, den rigtige geometri for en given applikation, hvad enten det er beskyttelse af et mindre delsystem eller om beskyttelse af et stort komplet anlæg, vil du få stor gavn af vores omfattende erfaring både teoretisk, eksperimentelt og praktisk.

Ved at udnytte vores ingeniører og teknikere er du sikker på at få adgang til den mest opdaterede knowhow om lynpåvirkninger og beskyttelse for derved at opnå løsninger der er designede og installerede i overensstemmelse med det aktuelle lynmiljø, relevante standarder og sund fornuft.

Herunder finder du vores specifikke ingeniørydelser, laboratorietest og tekniske installations og inspektionsydelser. Hvis du ikke finde lige det du leder efter, er du velkommen til at kontakte os alligevel.

.

Jordingsanlæg er vigtige for enhver elektrisk installation og lynbeskyttelsessystem. Vi har den knowhow, erfaring og installations kapacitet der skal til for at udføre jordingsanlæg til ethvert formål.

Et GLPS jordspyd er generelt udført med dybtrukne kobberledere uden samlinger for derved at sikre en stor modstandsstabilitet og lang levetid. Systemet medfører ligeledes meget lav galvanisk tæring.

Vi afgiver estimerede eller faste priser på jordingsanlæg til ethvert formål og med enhver overgangsmodstand.

I større installationer er jordingsanlæggene oftest integreret i bygningsfundamenter, hvor betonen og armeringsjern, sammen med kobberledere, specielle klemmer og jordingsudtag udgør det samlede fundamentsjordingsanlæg. Et sådant horisontalt jordingsanlæg udgør et perfekt referenceanlæg for i moderne installationer at opnå gode EMC-forhold og markant højere immunitet imod transient overspændinger og lynstrømme.

I områder med høj jordmodstand anvendes specielle metoder til at opnå brugbare modstande og impedanser. Vi har udstyr og kompetencer til at computersimulerer vanskelige jordingsanlæg for derved at kunne bestemme det bedste layout.

Læs mere

Normer og bekendtgørelser kræver potentialeudligning som en fundamental del af enhver elektrisk installation. Alle fremmedledende dele skal forbindes til hovedudligningssystemet og afhængig af funktionaliteten ag installationen, bygningen eller anlægget kan det være nødvendigt at udføre supplerende udligning.

Hospitaler, pharmaceutisk eller kemisk industri, banker og datacentre eller militære installationer er bare nogle få eksempler på installationer hvor potentialeudligning er vigtige og påkrævede for at sikre en sikker og stabil drift.

I ethvert lynbeskyttelsessystem er potentialeudligning essentiel for at opnå beskyttelse imod de indirekte effekter af lynet og for at sikre god EMC i installationen.

Vores installationsafdeling har speciel knowhow omkring potentialeudligning fra utallige projekter og har den ingeniør og installation kapacitet til at påtage sig meget stor projekter.

Læs mere

Beskyttelse af bygninger og levende individer imod skader fra lyn er vores stærke kompetence. Installationsafdelingen har den manpower, knowhow og værktøjer, der skal til for udføre avanceret lynbeskyttelse på komplekse bygninger og anlæg. 

DS/IEC 62305 er en serie af standarder, der beskriver de metoder der skal anvendes for at opnå effektiv beskyttelse.

Ethvert lynbeskyttelsessystem skal indeholde de følgende delsystemer:

 • Indfangningsanlæg, der dækker den øverste del af bygningen med enten et maskenet, opfangere eller en kombination. Indfangningsanlægget skal dække hele bygningen og specielt dens kanter og spidser.
 • Nedlederanlæg, der sikre at lynstrømmene bliver neddelt og ledt sikkert til jord. 
 • Potentialeudligning, der sikre spændingsudligning imellem det ydre lynbeskyttelsessystem og de indre installationer og bygningsdele.
 • Jordingssanlæg, der udgør en forbindelse til omgivelserne såvel som distribution af det interne jordpotentiale for at sikre lav skridt- og berøringsspænding.
 • Overspændingsbeskyttelse i effekt og kontrolinstallationer, der sikre overspændinger holdes på et lavt niveau for ikke at ødelægge følsomt og kritisk udstyr.

Ethvert lynbeskyttelsessystem er dokumenteret med modstandsmålinger, og periodevis vedligeholdelse og inspektion er påkrævet.

Læs mere

Vores specialuddannede teknikere udfører periodevis inspektion og vedligeholdelse på lynbeskyttelsessystemer. Under inspektionen gennemgås alle dele visuelt for løse forbindelser, tæring eller forandringer i bygningen, der kræver tilpasning af lynbeskyttelsesanlægget. Den elektriske modstand i anlægget måles med lov-ohmmetre og dokumenteres i inspektionsrapporter for sammenligning med tidligere målinger.

Inspektion af jordingsanlæg er ligeledes et vigtigt område 

Inspection of earthing system are performed with regular intervals to verify the resistance and functionality.

I områder med anti-statiske krav, enten på grund af eksplosionsfare eller for beskyttelse af følsomt udstyr, skal alle ESD-hjælpemidler, installationer og jordingssystemer kontrolleres hvert år. Vores specialiser udfører og dokumenterer sådanne inspektioner.

Vi tilbyder servicekontrakter for inspektion og vedligeholdelse, hvilket sikre væsentlige eftersyn udføres som planlagt og ikke glemmes. Alle eftersyn dokumenteres elektronisk og kontrolformularer gemmes og beskyttes.i tilfælde af at der konstateres skader på anlægget vil disse enten blive repareret omgående eller rapporteret for senere reparation.

I tilfælde af lynnedslag til en bygning undersøger vores teknikere årsagne til skaden og giver anbefalinger til forbedringer af lynbeskyttelsesforanstaltningerne.

Læs mere

Vi udfører komplette designopgaver på lynbeskyttelse i overensstemmelse med krav fra vore professionelle kunder - og i henhold til de mest opdaterede standarder og guidelines. Alle vore ingeniører har årelang erfaring indenfor lynbeskyttelse, hvilket gør at løsninger skabes hurtigt og sikkert, samt i overensstemmelse med gældende standard, praktisk sund fornuft og god praksis.

Baseret på projektets omfang, defineres et projektteam indeholdende de nødvendige kompetencer og ressourcer til gennemførelse af designopgaven indenfor aftalt tid og budget. Den hurtige vej til færdiggørelse er en nøgleparameter for vores projektledere.

Alle projekter er gennemført omhyggeligt i henhold til projektstyringsmetoder med gennemsigtig ressourcestyring og løbende rapportering af fremdrift og stade.

En af vores store fordele er tilgang til og anvendelse af vores eget store lyntestlaboratorium, hvor vi tæt på og bekvemt har adgang afprøvningsfaciliteter tidligt i et projektforløb, hvilket igen sikre en høje sandsynlighed for en succesful sluttest og nem vej til certificering.

Læs mere

Vi har udviklet forskellige designværktøjer til numerisk modellering og simuleringer. Generelt kan alle elektriske eller elektrotermiske fænomener relateret til lyn modelleres i forskellige niveauer af detaljer, for derved at forudsige materialer opførsel på komponentniveau, og komponenters funktion på systemniveau. 

Værktøjerne anvendes i stor udstrækning til:

 • Design af lynbeskyttelse til vindmøllevinger 
 • Fastlæggelse af udformning af jordingsanlæg 
 • Vurdere af strømfordeling og respektafstande i lynbeskyttelsessystemer.
 • Strøm og spændingsfordeling i effekt- og kontrolsystemer der udsættes for de direkte og indirekte effekter af lyn.

Geometrier lige fra laktykkelser på kobberviklinger i elektriske maskiner (i µm) til terræntopografier i vindmølleparker og havbunde (i km) er blevet simuleret. Værktøjerne der er baseret på 3D/2D FEM analyser og EMTP modeller i frekvens og tidsdomæne, er grundigt verificeret ved test.

Vi modellerer din installation og analyserer lynstrømme og transiente overspændinger for at sikre at komponenternes impulsholdespændinger ikke overskrides, også kaldet isolationskoordinering.

Læs mere

Vi driver verdens største testfacilitet for test med direkte lyn, til gennemførelse af test i overensstemmelse med forskellige industrielle, militære og flyindustri-standarder.

Vores testingeniører har gennem årene udført en bred vifte af verifikations- og certificeringstest på kuponer, paneler, styringer og delsystemer, samt på komplette systemer som store vindmøllenaceller, lange vinger og hele installationer.

Intet er for småt og intet er for stort for test med ​​realistiske, men dog kunstige lyn.

Vi udfører følgende tests: 

 • Initial leader attachment test, der viser hvor testemnet vil blive ramt af lynet. 
 • Swept channel attachment test, der viser effekten af at lynkanalen trækkes over en overflade og hvorledes denne kan trænge igennem den overflade der ligger tæt op ad indslagstedet
 • High current arc entry test, der vurderer graden af erosion på de indslagssteder, der naturligt eller i forhold til et konkret design, skal modtage lynet.
 • Stødstrømstest med lynfrekvens, der vurdere effekten af den elektrodynamiske kraft og termisk opvarmning.
 • Elektrisk- og magnetisk felt test, der verificere holdfastheden og egenskaberne i elektronisk udstyr, der placeres tæt på lynets indslagssted.
 • Stødstrømstest ved netfrekvens, der verificere kortslutningseffektiviteten af potentialeudligningsforbindelser og strømbæreevnen på forskellige andre ledergeometrier.
 • HVDC tests, anvendt til ikke-destruktive og destruktive isolationstest og til simulering af store elektrostatiske afladninger.

Læs mere

Bygninger, vindmøller og andre høje objekter er udsat for lynnedslag, og risikoanalyse og -styring er nøglefaktorer til sikker og pålidelig drift af sådanne kritiske installationer. Vi udfører risikostudier på forskellige niveauer og arbejder tæt sammen med vores kunder om at definerer risikostyringsstrategier.

En risikoanalyse vil besvare en række spørgsmål såsom:

 • Hvor ofte forventes det at et lynnedslag vil forekomme
 • I hvilken grad vil lynnedslaget have indflydelse på person-, drifts- og forsyningssikkerheden.
 • Hvordan vil lynskader have indflydelse på drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Risikoen for at blive ramt af lyn er noget af det første der skal vurderes ved anvendelse af numeriske værktøjer i kombination med statiske data fra lynregistreringssystemer. Sådanne analyser kan udføres på hele bygninger, installationer eller vindmølleparker for derved, at identificerer de områder der er udsatte - og for forskellige størrelser af lyn.

Læs mere

Kurser i lynteori og praksis kan arrangeres og tilpasses et specifikt behov.

 • Generel lynbeskyttelse
 • Lynbeskyttelse af vindmøller
 • Avanceret beskyttelse af vindmøllevinger
 • Overspændingsbeskyttelse
 • EMC Management
 • Andre relevant emner....

De forskellige serviceydelser kan anvendes separate eller i sammenhæng i større projekter med fokus på at skabe den bedste mulige løsning for lynbeskyttelse.

Vi har stor erfaring i projektpartnerskaber og kan enten bidrage med ingeniørressourcer alene eller forestå projektledelsen inklusiv styring af kundens egne ressourcer i projektet.

I konkrette sager kan vi påtage os 'turn-key ansvaret' for lynbeskyttelsesprojektet, inklusiv installation og dokumentation.

Lad os tale om, hvordan vi kan beskytte din virksomhed.

+45 7026 0211
contact@glps.dk