NEWS

PolyTech udvider ekspertisen inden for lynbeskyttelse

Et stigende behov for avanceret lynbeskyttelse af vindmøllevinger får nu den danske vindleverandør PolyTech til at udvide forretningsområdet med ekstra forstærkninger. Det sker ved at den danske virksomhed Global Lightning Protection Services (GLPS) bliver en del af PolyTech.

PRODUKTER

Vi leverer løsninger til den globale vindmølle-
og flyindustri samt bygninger & anlæg.

LIBI – Lightning Interception Blade Implant

LIBI – Lightning Interception Blade Implant

En ny standard for lynbeskyttelse sikrer totalbeskyttelse mod skader forårsaget af direkte lynnedslag på vindmøllevinger. 

LIBI er velegnet til både nye såvel som eksisterende vinger. 

Produktet "Lightning Interception Blade Implant®" sætter en ny industriel standard ved at sikre at lynnedslag bliver indfanget med høj effektivitet og sikkert ledt ned gennem vindmøllevingen uden at forårsage nogen skader eller driftstop.

LÆS MERE

LKDS - Lightning Key Data® System

Undgå unødig inspektion og dyre driftstop med værdifuld data som gør dig i stand til at træffe de rigtige beslutninger.

"Lightning Key Data® System" er et unikt målesystem udviklet af GLPS. Systemet måler alle relevante nøgleparametre fra lynnedslaget i din vindmølle eller installation. Systemet giver dig vigtig, brugbar og værdifuld information ud fra den individuelle lynpåvirkning på den udsatte konstruktion.

Ved at kende den nøjagtig tid, strømværdien, den specifik energi, ladningen og stige tiden, får du en unik og nøjagtig viden, og på denne baggrund kan du tage omgående og rigtige beslutninger f.eks. om møllen eller systemet kan fortsætte en sikker drift, eller om anlægget skal stoppes for omgående inspektion. Dermed undgår du at stoppe anlægget uden grund.

LÆS MERE

LCS - Lightning Card System

Lynkortsystemet fra GLPS er mest simple metode på markedet til registrering af lynstrømme.

Der er lagt vægt på sikkerhed, nemhed og troværdighed i udviklingen af lynkortsystemet. Når et lyn rammer et lynbeskyttelsessystemet og bliver ledt til jord, skabes der et magnetfelt omkring nedlederen. Styrken af dette magnetfelt er proportionalt med lynstrømmens størrele og aftager med afstanden til lederen. Lynkortet er installeret på lederen og magnetfeltet, der skabes af lynet, vil så blive registreret på kortet.

Ved at vurdere det registrerede magnet felt, kan lynstrømmens værdi fastlægges.

LÆS MERE

Lad os tale om, hvordan vi kan beskytte din virksomhed.

+45 7026 0211
contact@glps.dk