NEWS

PolyTech udvider ekspertisen inden for lynbeskyttelse

Et stigende behov for avanceret lynbeskyttelse af vindmøllevinger får nu den danske vindleverandør PolyTech til at udvide forretningsområdet med ekstra forstærkninger. Det sker ved at den danske virksomhed Global Lightning Protection Services (GLPS) bliver en del af PolyTech.

MARKEDER

Vi leverer løsninger til den globale
Vindmølleindustri, Bygninger og Anlæg,
samt Flyindustrien

Vind Energi

Moderne vindmøller er i stigende grad udsat for lynnedslag idet den totale højde og møllernes kompleksitet når nye højder og nye møller opstilles på mere ekstreme sites.

Med mere end 20 års erfaring har GLPS gjort det til sit kerneområde at servicere den global vindmølleindustri med professionelle produkter og serviceydelser.

En GLPS vindmølle-løsning dækker hele vindenergianlægget fra vingetippen, gennem lejer og roterenede strukturer, gennem komplekse power og kontrolsystemer i navet, nacellen og tårnet - og videre til jordingssystemet integreret i vindmøllens fundament.

Mølleparkens distributionssystem er vigtig at beskytte og også her finder GLPS' ingeniør- og installationskapaciteter anvendelse.

Bygninger og Anlæg

Moderne og bevaringsværdige bygninger, militære installationer og komplekse produktionsanlæg er alle følsomme overfor direkte lynnedslag og indirekte effekter. Vi har et specialiseret team af teknikere , der er specialuddannede i beskyttelse af bygninger og installationer.

Det komplette beskyttelseskoncept starter med en beskyttelse imod skader fra direkte indslag til bygningens ydre dele og til dens el-forsynings- og kommunikationsforbindelser. Alle potentielle indgange er nødt til at være velbeskyttede for at undgå at skader på bygningen og dennes installationer.

 

Aerospace

Aerospace fartøjer er komplekse i sit design, dets funktionalitet og struktur. GLPS er specialiseret i avanceret numerisk simulering og fuldskala test med direkte lyneffekter i overensstemmelse med relevante internationale flystandarder.

Ved omhyggelig design og test af materialer såsom paneler, fasteners, brænstoftanke, beskyttelsesforanstaltninger sikres det at en sikker landing af fartøjet altid kan finde sted.

Analyse af den indirekte effekt af lynnedslag foretages med professionel 3D FDTM software, hvorved transiente strømme og spændinger beregnes, hvorimod den direkte effekttest udføres i vores fuldt udstyrede lyneffektlaboratorium.

Lad os tale om, hvordan vi kan beskytte din virksomhed.

+45 7026 0211
contact@glps.dk