NEWS

PolyTech udvider ekspertisen inden for lynbeskyttelse

Et stigende behov for avanceret lynbeskyttelse af vindmøllevinger får nu den danske vindleverandør PolyTech til at udvide forretningsområdet med ekstra forstærkninger. Det sker ved at den danske virksomhed Global Lightning Protection Services (GLPS) bliver en del af PolyTech.

LKDS - Lightning Key Data® System

LKDS - Lightning Key Data® System

Undgå unødig inspektion og dyre driftstop med værdifuld data som gør dig i stand til at træffe de rigtige beslutninger.

"Lightning Key Data® System" er et unikt målesystem udviklet af GLPS. Systemet måler alle relevante nøgleparametre fra lynnedslaget i din vindmølle eller installation. Systemet giver dig vigtig, brugbar og værdifuld information ud fra den individuelle lynpåvirkning på den udsatte konstruktion.

Ved at kende den nøjagtig tid, strømværdien, den specifik energi, ladningen og stige tiden, får du en unik og nøjagtig viden, og på denne baggrund kan du tage omgående og rigtige beslutninger f.eks. om møllen eller systemet kan fortsætte en sikker drift, eller om anlægget skal stoppes for omgående inspektion. Dermed undgår du at stoppe anlægget uden grund.

Med "Lightning Key Data® System" undgår du også at overse begyndende skader på elektronik eller lynreceptorer, som kan have fatale konsekvenser for anlægget, hvis der ikke bliver taget hånd om det i tide.

Lightning Key Data® System giver følgende informationer:

  • Strømværdi [kA] 

Maximum værdien af lynstrømmen målt i kilo-ampere. Strømværdien indicere den dynamiske styrke, som mekanisk kan flå dele fra hinanden.

  • Specifik energi [MJ/Ω] 

Aktionsintegralet af lynstrømmen identificerer den potentielle opvarming af utilstrækkelige forbindelseskomponenter. Den specifikke energi er en nøgleparameter, der afgør hvor effektfuld lynet har været.

  • Ladning [C] 

Ladningen er tidsintegralet af strømmen, der også beregnes for den fulde kurveform. Ladning skaber erosion på lynreceptor overflader - og i ethvert overføringssystem der involverer roterende dele eller andre kontaktfunktioner.

  • Hurtigste stigetid [kA/μs] 

Hurtigste stigetid indikerer hvor hurtigt lynstrømmen stiger fra nul til spidsværdien. Dette giver en meget værdifuld viden til fejlfinding involverende elektromagnetiske forstyrrelser (EMI).

Det totale billede med det samme.

"Lightning Key Data® System" logger lynnedslaget i en tidsperiode på 1.5s på hver af de 3 kanaler.  Dette sikrer en måling af hele lynhændelsen og dermed en nøjagtig kalkulation af de fire nøgleparametre. Systemets opbygning gør det muligt at måle fire på hinanden følgende tidsperioder på hver kanal for at sikre at ingen lynpulser mistes i databehandlingen.

Data er tilgængelig via en standard Ethernet kommunikation, enten som de fire nøgleparametre som numeriske værdier eller i den fuld datapakke, der indeholder alle målinger - så du vil altid vide nøjagtig hvad der er sket. Alle data fra de sidste tre hundrede lynnedslag gemmes i systemet.

Lad os tale om, hvordan vi kan beskytte din virksomhed.

+45 7026 0211
contact@glps.dk