NEWS

PolyTech udvider ekspertisen inden for lynbeskyttelse

Et stigende behov for avanceret lynbeskyttelse af vindmøllevinger får nu den danske vindleverandør PolyTech til at udvide forretningsområdet med ekstra forstærkninger. Det sker ved at den danske virksomhed Global Lightning Protection Services (GLPS) bliver en del af PolyTech.

LIBI – Lightning Interception Blade Implant

LIBI – Lightning Interception Blade Implant

En ny standard for lynbeskyttelse sikrer totalbeskyttelse mod skader forårsaget af direkte lynnedslag på vindmøllevinger. 

LIBI er velegnet til både nye såvel som eksisterende vinger. 

Produktet "Lightning Interception Blade Implant®" sætter en ny industriel standard ved at sikre at lynnedslag bliver indfanget med høj effektivitet og sikkert ledt ned gennem vindmøllevingen uden at forårsage nogen skader eller driftstop.

Lynrelaterede skader er en stor bekymring for vindindustrien og en af hovedårsagerne til driftstop. Afhængig af lokation, topografi, vejrforhold og højde på vindmøllen, kan lyn ramme en vindmølle mere end 25 gange årligt. Dette problem er stigende i takt med at højden af vindmøller forøges.

Jo højere vindmøllen er, jo højere risiko er der for direkte lynnedslag. Tendensen med at placere vindmøller stadig længere offshore, resulterer ganske simplet også i øgede vedligeholdelses- og reparationsomkostninger.

På grund af denne øgede eksponering for lyn, stiger drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, mens den årlige energi produktion falder, hvilket resulterer i en højere energiomkostning (CoE) end forventet. Forbedringen af vindmøllens lynbeskyttelsessystemer vil mindske dette problem.

"Lightning Interception Blade Implant" giver en meget kost-effektiv løsning til lynbeskyttelse af de yderste 5 meter af vingen. Dette sikrer effektiv indfangning ved direkte lynnedslag. Det innovative vingekoncept er designet ved anvendelse af "state-of-the-art" teknologi og er testet udover standardens krav til 200 kA, hvorved det garanteres, at systemet kan modstå den forventede kraftige lynpåvirkning - igen og igen.

Desuden sikrer løsningen en hurtig og effektiv tilpasning til nye vingegeometrier i specifikke vinger.

"Lightning Interception Blade Implant" koncept giver dig følgende unikke fordele

  • Et system designet til produktion, med definerede tolerancer, der reducerer produktionstiden og sikrer vedvarende høj kvalitet
  • Et system med udskiftelige tip- og sidereceptorer
  • Et system hvor isoleringskoordinering og receptorafstand er optimeret for at sikre højst muligt indfangningseffektivitet
  • Et system der er testet gennemgribende og som overholder de højeste krav i IEC 61400-24, der stiller krav til lynbeskyttelse af vindmøller.
  • Et system der er certificeret af tredje part, hvilket sikre en overordnet overholdelse af krav og regler.

Lad os tale om, hvordan vi kan beskytte din virksomhed.

+45 7026 0211
contact@glps.dk