NEWS

PolyTech udvider ekspertisen inden for lynbeskyttelse

Et stigende behov for avanceret lynbeskyttelse af vindmøllevinger får nu den danske vindleverandør PolyTech til at udvide forretningsområdet med ekstra forstærkninger. Det sker ved at den danske virksomhed Global Lightning Protection Services (GLPS) bliver en del af PolyTech.

LCS - Lightning Card System

LCS - Lightning Card System

Lynkortsystemet fra GLPS er mest simple metode på markedet til registrering af lynstrømme.

Der er lagt vægt på sikkerhed, nemhed og troværdighed i udviklingen af lynkortsystemet. Når et lyn rammer et lynbeskyttelsessystemet og bliver ledt til jord, skabes der et magnetfelt omkring nedlederen. Styrken af dette magnetfelt er proportionalt med lynstrømmens størrele og aftager med afstanden til lederen. Lynkortet er installeret på lederen og magnetfeltet, der skabes af lynet, vil så blive registreret på kortet.

Ved at vurdere det registrerede magnet felt, kan lynstrømmens værdi fastlægges.

Lynkortsystemet består af tre dele:

  • Lynkort

Kortet måler lynstrømmen i nedlederen ved registrering af størrelsen af magnetfeltet forårsaget af strømmen. Målingen er en ren magnetisk registrering og processen er irreversibel og den gemte registrering kan kun overskrives af et lyn med højere strømstyrke.

Kortet udskiftes og aflæses enten ved rutineudskiftning eller ved mistanke om lynnedslag. Kortet skal ikke installeres igen, hvis det har registreret et lyn.

Lynkortet kan registrere lynstrømme fra 6-300kA med en nøjagtighed bedre end 20kA. Kortet er upåvirket af luftfugtighed og virker i temepraturområdet -30°C – 80°C og kan endda modstå nedsænkning i vand over længere perioder uden at dette har indflydelse på kortets funktion.

  • Kortholder

Kortholderen skal installeres på nedlederen med plast kabelbindere. Kortholderen fikserer lynkortet i en veldefineret position ift. nedlederen.

Kortholderen er upåvirket af lynstømmen, og skal kun udskiftes hvis den er mekanisk defekt.

  • Lynkortlæser

Lynkortlæseren omdanner kortets måling til en udlæsning i kilo-Ampere. Kortlæseren aflæser kortet og den medfølgende software gemmer data i en database, hvorfra der kan genereres PDF aflæsningsrapporter som dokumentation for målingen.

Systemet er spændingsforsynet med 12V og kan derfor forsynes fra en servicebil – eller via den medfølgende omformer, fra lysnettet.

Kortlæseren kan aflæse tilsvarende kort af andre fabrikater.

Softwaren kan downloades herunder.

Download den seneste kortlæser firmware ved at følge dette link

Lad os tale om, hvordan vi kan beskytte din virksomhed.

+45 7026 0211
contact@glps.dk